Voortgezet Onderwijs

Bij de leefstijlinterventie GRIP vindt kennisoverdracht plaats ten aanzien van de achtergronden, oorzaken en gevolgen van gebruik en oefenen met het maken van gezonde keuzes op dit gebied. Elementen van de interventie zijn re ectie, vragen, praktische (groeps)opdrachten en verwerkingsoefeningen. In de laatste les over alcohol en drugs komt een ervaringsdeskundige. De docent of mentor van de jongere is gedurende de bijeenkomsten aanwezig. Door middel van een huiswerkopdracht worden de ouders/opvoeders betrokken bij de interventie.

GRIP – alcohol

Leefstijlinterventie, 3 x 50 minuten
Vanuit het uitgangspunt dat het van groot belang is dat in de puberteitsfase een gezonde sociale norm ten aanzien van ongezond en schadelijk risicogedrag, in het bijzonder het gebruik van alcohol, aan kinderen en jongeren wordt voor- gehouden, willen wij met de leefstijlinterventie aansluiten bij de boodschap van de NIX18-campagne (www.nix18.nl). Deze richt zich eveneens op het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e’ in verband met de hersenontwikkeling van jongeren. Tevens werken we met ervaringsdeskundigen die onder leiding van een trainer worden geinterviewd door de leerlingen.

GRIP – drugs

Leefstijlinterventie, 3 x 50 minuten
Jongeren groeien op in een wereld met risico’s en gevaren. Dit is in principe onvermijdelijk en feitelijk nauwelijks beïnvloedbaar. Jongeren in de puberteit ervaren grote lichamelijke, psychische en sociaal-emotionele veranderingen. Het is in deze levensfase waarin zij zoeken naar een stabiele zel dentiteit én groeps- identiteit. Dit zien we onder meer in het zoeken naar en experimenteren met grenzen. GRIP helpt jongeren om eigen keuzes te maken met betrekking tot risicovol gedrag en potentieel schadelijke/verslavende middelen als drugs. We werken met ervaringsdeskundigen die onder leiding van een trainer worden geinterviewd door de leerlingen.

GRIP – online

Workshop, 90-100 minuten
Zijn jongeren zich bewust van de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn met (overmatig) internetgebruik? Tijdens deze workshop vormen jongeren een eigen mening met betrekking tot zijn/haar eigen gebruik van scherm en media. De jongeren worden actief aan het denken gezet en krijgen tips en handvatten om online veilig te zijn en zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid.

GRIP – gamen

Workshop, 90-100 minuten
Onder jongeren is gamen erg populair. Het spelplezier is één van de belang- rijkste motivaties om te spelen. Tijdens deze workshop worden jongeren zich bewust van gezonde en ongezonde gewoonte vorming omtrent het spelen van (online)games. Ze worden zich bewust van de invloed die het spelen van (online) games heeft op zijn/haar dagelijks leven en krijgen ze tips en hand- vatten om hier op een gezonde wijze mee om te gaan.

GRIP – roken

Workshop, 90-100 minuten
Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan de beïnvloeding door de omgeving, groepsdruk en denkfouten zoals ‘iedereen doet het’. De jongere leert een gezonde (kritische) houding te ontwikkelen ten overstaan van roken.

GRIP – gokken

Workshop, 90-100 minuten
Een jongere die af en toe gokt? In de pubertijd zoeken jongeren naar grenzen, interesses en een identiteit. Ze verleggen hun grenzen met kleding, vrienden en regels. Ze zijn nieuwsgierig naar alcohol, drugs of gokken. Een keertje uit- proberen lijkt erbij te horen, maar het kan zijn dat de jongere problemen krijgt met gokken. Het risico op verslaving is er. Bijvoorbeeld als hij/zij steeds vaker en langer speelt of als hij/zij steeds meer geld inzet. Met de workshop GRIP – gokken gaan we in gesprek met jongeren over de risico’s van (online)gokken en de invloed op hun dagelijks leven.

Ouderavond

GRIP – themakeuze, 90-120 minuten
Van belang voor de leefstijlinterventie is de betrokkenheid van de docent en de ouders/opvoeders van de jongeren. De ouders/opvoeders worden via een huis- werkopdracht direct betrokken bij de interventie voor hun kinderen. Zij worden gestimuleerd en uitgedaagd om samen met hun kinderen over de inhoud van de interventie in gesprek te gaan.

Een belangrijk onderdeel in ons aanbod is dan ook een ouderavond die aansluit bij het thema. Het doel van deze ouderavond is om ouders te ondersteunen in de opvoeding ten aanzien van de speci eke thema’s die in het programma aan de orde komen, te weten: gewoonten en gewoontevorming, risicogedrag, groepsdruk en schermafhankelijkheid. Deze avond wordt vormgegeven op een interactieve manier en zo komen ouders met elkaar in gesprek.

Les aanvragen