Missie en visie

Voorkom! is onderdeel van de stichting Chris en Voorkom!

Missie
Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.

Visie
Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching.

Grondslag
Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.

Voorkom! – jeugdpreventie
Voorkom! wil kinderen en tieners waarschuwen voor de gevolgen van middelengebruik. Dit doet Voorkom! door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen gegeven worden. Deze preventielessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken en internet. Voorkom! wil leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.

Chris, wat er ook is!
Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor via haar chat en Connect (e-coaching). Daarnaast verzorgt Chris trainingen, voorlichtingen over het aanpakken van pestgedrag en coaching op maat. Chris is er voor bemoediging van en advies aan jonge mensen en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en professionals. Ook biedt Chris middels Connect een luisterend oor aan opvoeders die anoniem contact willen met een coach over zorgen / problemen binnen de opvoeding.