Opvoeders

Als ouder of opvoeder van opgroeiende kinderen zit je ongetwijfeld met vragen, zeker als het gaat om alcohol, blowen, gamen of ander middelengebruik. Wat is verantwoord? Kan ik grenzen stellen en waar leg ik die dan? Ook praten met jouw kind over alcohol of drugs is niet altijd makkelijk.

Jongeren (12-22) ontdekken de wereld en zichzelf. Ze zijn nieuwsgierig en willen van alles uitproberen. Daarbij maken ze keuzes: bij wie wil ik horen, welke muziek vind ik leuk enz. Vrienden spelen een steeds grotere rol, terwijl jouw rol, als ouder kleiner wordt. Zeker is dat jouw kind met drugs te maken krijgt. Al is het maar, omdat ze iemand kennen die gebruikt. Het is daarom belangrijk dat je erover praat.

Voorkom! kan op verschillende manieren iets voor u of uw kind betekenen. Zo bieden wij verschillende interventies op scholen, verenigingen of bieden wij ouderavonden op maat. Lees verder via de onderstaande links:

•  Aanbod op scholen
•  Ouderavond
•  Opvoedondersteuning

Film voor ouders/opvoeders

U treft hier een film aan speciaal voor u gemaakt als ouder/opvoeder. Een ervaringsdeskundige vertelt haar verhaal over haar verslaving aan roken, alcohol en drugs. Ook haar moeder komt aan het woord en vertelt haar kant van het verhaal.

We hopen u met deze film inzicht te geven in de mechanismes die in een ouder/kind relatie in werking kunnen treden wanneer een tiener verslavende middelen gaat gebruiken. Er zijn altijd meerdere kanten aan een verhaal…

De film bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • Hoe was je thuissituatie?
  • Hoe was je als kind?
  • Hoe was je relatie met je ouders?
  • Wat heeft je ertoe gezet om te gaan gebruiken?
  • Hoe ben je verslaafd geraakt?
  • Hoe was je relatie met je ouders toen je verslaafd was?
  • Hoe ben je gestopt?
  • Tips voor ouders.

De moeite waard om er goed voor te gaan zitten! Wilt u na afloop met ons doorpraten, ga dan naar www.chris.nl

Onder het kopje opvoeders kunt u uw vragen stellen via Chris online.