Stellingen: Drugs

Bespreek de volgende stellingen samen met je vader, moeder of verzorger. Lees ze samen en bespreek bij elke stelling waarom je het er wel of niet mee eens bent. Geef elkaar de ruimte om te kunnen zeggen wat je vindt.

Wel blowen
1. Ik vind dat ik best met blowers om kan gaan zonder zelf te gaan blowen.
2. Een blowtje is minder schadelijk dan alcohol.
3. Ik vind in het weekend blowen oké.

Niet blowen
1. Ik vind dat je nooit moet beginnen met welke drugs dan ook.
2. Als ik merk dat je drugs gebruikt, zet ik je het huis uit.
3. Blowen maakt dom, blijkt uit onderzoek.
Schrijf na afloop een kort verslagje over jullie gesprek. Neem dit mee naar de volgende les van Voorkom!.

Schrijf na afloop een kort verslagje over jullie gesprek. Neem dit mee naar de volgende les van Voorkom!. Laat je ouders/verzorgers hier verder klikken voor meer informatie.

Terug naar de filmpjes