Stellingen: Alcohol

Bespreek de volgende stellingen samen met je vader, moeder of verzorger. Lees ze samen en bespreek bij elke stelling waarom je het er wel of niet mee eens bent. Geef elkaar de ruimte om te kunnen zeggen wat je vindt.

Wel drinken
1. Ik vind dat ik best 3 biertjes op een avond kan drinken.
2. Op mijn 18e ga ik gelijk een keer flink zuipen.
3. Ik sta echt voor gek als mijn vrienden geen pilsje krijgen op mijn verjaardag.

Niet drinken
1. Vrienden bij wie je er alleen bij hoort als je meedrinkt, zijn geen goede vrienden voor je.
2. Als je tot je 18e niet drinkt, ben je een verstandig kind.
3. Drinken maakt je minder slim, omdat het hersenschade veroorzaakt.

Schrijf na afloop een kort verslagje over jullie gesprek. Neem dit mee naar de volgende les van Voorkom!. Laat je ouders/verzorgers hier verder klikken voor meer informatie.

Terug naar de filmpjes