Deskundigheidsbevordering middelengebruik voor scholen

Lachkick, dopamine, ketamine, alcohol, “craving”: zeggen deze termen u iets? Jongeren en drugs, een combinatie die niet gewenst- maar helaas wel realiteit is. Werkt u met jongeren? Geeft u leiding aan een jeugdgroep of bent u op een andere manier in contact met jongeren? Dan kan onze themabijeenkomst deskundigheidsbevordering middelengebruik u helpen om hierover met jongeren in contact te komen, zelf meer kennis op te doen en daardoor beter in staat te zijn om mogelijk middelengebruik te signaleren.

Jeugdwerkers die onze webinar “deskundigheidsbevordering middelengebruik” volgden, zeiden hier het volgende over: “Tijdens dit webinar werd op een laagdrempelige manier de kennis getest van de aanwezigen en van daaruit werd op een interactieve manier de nodige kennis gedeeld”. “Naast de kennis die ik heb opgedaan, voel ik me nu zekerder om het gesprek met de jongeren aan te gaan”.

Tijdens de deskundigheidsbevordering krijgen de deelnemers ook de kans om een ervaringsdeskundige vragen te stellen. Dit geeft een verhelderend licht op waar het mis kan gaan in het leven van een jongere en welke rol een docent of jeugdwerker daarin kan spelen. 

Wilt u een deskundigheidsbevordering ontvangen met uw schoolteam? Informeer bij planning@chrisvoorkom.nl.


Comments are closed.