Primair Onderwijs

Voorkom! heeft een specifieke visie op gezond leven, risicogedrag, gewoontevorming en experimenteren met schadelijke middelen. Wij zien vorming van ongezonde gewoonten en schadelijk risicogedrag, waaronder het experimenteren met en gebruik van middelen als alcohol, drugs en tabak door jongeren, als iets dat met het gezonde leven in tegenspraak is.

Bekijk hier ons aanbod voor het Primair Onderwijs.

Weerbaar en Gezond

Leefstijlinterventie, 2 x 120 minuten
Het doel van deze leefstijlinterventie is als volgt omschreven: “In het kader van gezondheidsbevordering is de jongere zich bewust van gezonde en ongezonde gewoonten en gewoontevorming in zijn/haar leven. Hij/zij ervaart een grotere mate van weerbaarheid met betrekking tot schadelijk/ongezond risicogedrag waaronder het experimenteren met c.q. gebruik van tabak en alcohol.” Jongeren leren weerbaarheidscompetenties (kennis/bewustwording, houding, gedrag) aan met het oog op het op een gezonde wijze omgaan met gewoon- te(vorming) en risicosituaties, waaronder die te maken hebben met het mogelijk experimenteren met tabak en alcohol. Het is optioneel om een ervaringsdeskundige in te zetten om zijn of haar per- soonlijke verhaal te delen onder leiding van onze trainer.

Safe Online

Workshop, 120 minuten
Hoe kunnen leerlingen veilig online zijn? Onderwerpen die aan bod komen zijn dan ook het gebruik van wachtwoorden en de vormgeving van een gezond online profiel. Lukt het jongeren om te kiezen of beheerst media ongemerkt teveel van hun tijd en leven? Welke grenzen zijn gezond met betrekking tot schermgebruik. We vergroten de weerbaarheid van de jongeren door een toename aan kennis en door het reflecteren op eigen en andermans gedrag.

Gamen

Workshop, 120 minuten
Onder jongeren is gamen erg populair. Het spelplezier is één van de belangrijkste motivaties om te spelen. Online gamen met vrienden maakt het lastig om controle te hebben over hoeveel je gamet. Gamen brengt risico’s met zich mee. Met jongeren bespreken we of en welke invloed gamen op hun leven heeft en welke keuzes zij daarin maken.

Ouderavond

Themakeuze, 90-120 minuten
Van belang voor de leefstijlinterventie is de betrokkenheid van de docent en de ouders/opvoeders van de jongeren. De ouders/opvoeders worden via een huis- werkopdracht direct betrokken bij de interventie voor hun kinderen. Zij worden gestimuleerd en uitgedaagd om samen met hun kinderen over de inhoud van de interventie in gesprek te gaan. Een belangrijk onderdeel in ons aanbod is dan ook een ouderavond die aansluit bij het thema. Het doel van deze ouderavond is om ouders te ondersteunen in de opvoeding ten aanzien van de specifieke thema’s die in het programma aan de orde komen, te weten: gewoonten en gewoontevorming, risicogedrag, groepsdruk en (scherm)afhankelijkheid. Deze avond word vormgegeven op een interactieve manier en zo komen ouders met elkaar in gesprek.

Les aanvragen