Ondersteuning

Naast ons interventie-aanbod, voeren wij ook adviesgesprekken over de aanpak van specifieke problematiek. Daarnaast wordt ingegaan op het beleid binnen de school: hoe geef je daar vorm aan, hoe volg je met elkaar dit beleid en hoe houd je het actueel?

Begeleiding 1 op 1
Onze trainer begeleidt de leerkracht bij het aanpakken van incidenten, het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders/opvoeders, hoe het beleid op te volgen en eventuele deskundige wijze van verdieping van dit beleid.

Groepsgesprek
Groepsprocesaanpak is bedoeld voor probleemgroepen. Dit kan veroorzaakt zijn door, bijvoorbeeld, een negatieve groepssfeer. Met de ‘groepsprocesaanpak’ stimuleren we het ‘andersom’ denken, zowel bij de leerkracht als bij de leerling.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over ons maatwerk? Neem dan contact met ons op via planning@chrisvoorkom.nl.